Media
Image
Archiwum

Poznaj Jana Szczepanika

Poznajcie naszego pierwszego naukowca JANA SZCZEPANIKA. Był wszechstronnie utalentowanym wynalazcą, genialnym samoukiem i konstruktorem. Został okrzyknięty „polskim Edisonem” (wynalazca żarówki). Jan Szczepanik był autorem kilkuset patentów  i ponad 50 wynalazków, szczególnie z dziedziny filmu, fotografii i telewizji, barwnego tkactwa i innych. W 1897 roku opatentował telektroskop. To urządzenie służące przesyłaniu ruchomego obrazu kolorowego wraz z dźwiękiem na odległość. Jan Szczepanik jest nazywany prekursorem dzisiejszej telewizji. W latach 1918-1925 opracował system filmu barwnego. Ten wynalazek został wysoko ceniony ze względu na bliskie realizmowi oddawanie kolorów. Wynalazca pracował także nad odtwarzaniem filmu dźwiękowego. Udało się mu stworzyć także kamizelkę kuloodporną. Zaprojektował ją z jedwabnej tkaniny i umieścił w niej cienkie stalowe blachy. Wynalazek ten przyniósł Szczepanikowi sławę. Dzięki kamizelce kuloodpornej król hiszpański Alfons XIII uniknął śmierci podczas zamachu na jego życie. W ramach wdzięczności władca uhonorował Szczepanika najwyższym odznaczeniem państwowym. 

 

 

Image
Poznaj Jana Szczepanika