Transport

Trzeci etap programu dotyczył transportu. Uczniowie poznali jego historię i przełomowe momenty. Następnie zapoznali się z tematyką związaną z pojazdami autonomicznymi, a także Smart City. Ostatnim zagadnieniem był transport przyszłości. 

 

Klasy 1-3:

Historia transportu: https://view.genial.ly/5ff44cd0485b460cf9c7d793
Transport miejski i autonomiczny: https://view.genial.ly/5ff44e42485b460cf9c7d7fa
Smart City: https://view.genial.ly/5ff44eb80b20490d8d396526
Transport i miasta przyszłości: https://view.genial.ly/5ff44f29485b460cf9c7d840

Klasy 4-8: 

Historia transportu: https://view.genial.ly/5ff44c10485b460cf9c7d76b
Transport miejski i autonomiczny: https://view.genial.ly/5ffec449fbb1810d15724fe8
Smart City: https://view.genial.ly/5ffed6bdfbb1810d157252f4
Transport i miasta przyszłości: https://view.genial.ly/5ffee7e39450fe0cfab7af53