Media
Image
Ignacy

Poznaj nas!

„Być jak Ignacy” to program edukacyjny przeznaczony dla dzieci ze szkół podstawowych. Projekt zakłada prowadzenie zajęć w oparciu o przygotowane przez nas materiały w ramach już istniejącego lub nowo założonego koła naukowego. Program „Być jak Ignacy” to wielka naukowa przygoda dla dzieci, jak i nauczycieli. Chcemy inspirować, zachęcać do samodzielnego odkrywania zasad rządzących nauką, eksperymentowania i doświadczania.
W ramach programu przygotowaliśmy scenariusze zajęć, filmy z eksperymentami, komiks edukacyjny oraz konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Materiały podzielone są na dwie grupy wiekowe – dla dzieci z klas I-III oraz IV-VII.