#

O programie

Być jak Ignacy „Zostań ambasadorem nauki” to VII edycja programu edukacyjnego dla szkół podstawowych, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

W tym roku uczniowie z pomocą Ignacego, jego współpracowników i ciekawych gości stają się promotorami nauki wśród swoich rówieśników! Zdobywają wiedzę z interesujących dziedzin nauki, a także poznają wybitnych, polskich naukowców — nie tylko tych historycznych, ale także współczesnych.

#

Zasady

Na czym polega program Być jak Ignacy?

Celem programu jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych, polskich naukowcach i wynalazcach.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 1-8) i polega na prowadzeniu zajęć w kole naukowym na podstawie otrzymanych scenariuszy zajęć. Materiały edukacyjne dostosowano do wiedzy i umiejętności uczniów z grup wiekowych:

# Dla uczniów klas 1-3
# Dla uczniów klas 4-6
# Dla uczniów klas 7-8

W VII edycji dla uczestników przygotowano aż 8 fascynujących etapów, a każdy z nich poświęcony jest innemu zagadnieniu. Uczestnicy programu otrzymują scenariusze zajęć, dzięki którym mogą przeprowadzić aż 16 niezapomnianych lekcji (po 2 lekcje do każdego z 8 tematów).

#

Konkurs dla kół naukowych

Na czym polega?

Programowi towarzyszy konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować koło naukowe i przeprowadzić zajęcia zgodnie z przesłanymi scenariuszami. Dodatkowo na uczestników czekają różne zadania, za które przyznawane są punkty (np. przesłanie raportu z zajęć, wykonanie gazetki szkolnej, umieszczenie informacji o programie na stronie internetowej szkoły).

Najwyżej punktowanym zadaniem jest praca konkursowa, którą należy wykonać do 22 maja 2023 r. Praca konkursowa polega na przygotowaniu pracy dotyczącej jednego z ośmiu tematów omawianych w programie.

Laureatami konkursu zostaną koła naukowe, które otrzymają największą liczbę punktów. Na ostateczny wynik składają się punkty zdobyte za wykonane zadania oraz punkty przyznane za pracę konkursową.

Szczegółowe informacje o punktacji i wymogi dotyczące pracy konkursowej znajdują się w Regulaminie konkursu.

Nagrody w konkursie

W VII edycji przyznanych zostanie aż 30 tytułów Naukowej Szkoły Ignacego!
Nagrodzonych zostanie po 10 kół z największą ilością punktów z każdej grupy wiekowej:
1-3, 4-6 oraz 7-8. Dodatkowo spośród nich zostanie wyłoniona Szkoła Roku 2023!

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe oraz rzeczowe!

Za uzyskanie tytułu Naukowej Szkoły Ignacego:

#
Dla szkoły: I-V miejsce – nagroda w wysokości 8 000 zł VI-X miejsce – nagroda w wysokości 4 000 zł
#
Dla nauczyciela: I-V miejsce – nagroda w wysokości 3 000 zł VI-X miejsce – nagroda w wysokości 2 000 zł

Za uzyskanie tytułu Szkoły Roku 2023:

# Dla szkoły: 10 000 zł
# Dla nauczyciela: 5 000 zł
#

Poznaj laboratorium Ignacego

Specjalnie dla uczestników Być jak Ignacy przygotowaliśmy niezwykły program naukowo-rozrywkowy. Ignacy, Blu i Alicja zapraszają do swojego laboratorium, w którym przygotują dla Was niesamowite eksperymenty i wyzwania. Gośćmi programu są znani Influencerzy oraz postacie ze świata nauki.

#

Patroni

Organizator: #
Patronat medialny: #
Patronat honorowy: #