Ekologia

Temat, którym każdy z nas powinien się zainteresować. W tym etapie uczniowie zgłębiali wiedzę z czterech dziedzin związanych z ekologią. Było to: powietrze, odpadki, woda oraz bioróżnorodności. 

 

Klasy 1-3: 

Powietrze: https://view.genial.ly/5faa59c7f74fca0d216d8457
Odpadki: https://view.genial.ly/5fb380bd4438070d07a7d6a2
Woda: https://view.genial.ly/5fb4f7660525e10d26a8f0b1
Bioróżnorodność: https://view.genial.ly/5fb645380525e10d26a90ea7

Klasy 4-8: 

Powietrze: https://view.genial.ly/5fb25e7f72da7f14532e2edb
Odpadki: https://view.genial.ly/5fb3a9214438070d07a7de4f
Woda: https://view.genial.ly/5fb50ea3ddb5136ed064d8e0
Bioróżnorodność: https://view.genial.ly/5fb657bf45d0f66d1a03d947